Herken je dit?

  • Je kind is bang voor monsters en spoken, of bang dat dingen mislukken
  • Je kind heeft slaapproblemen
  • Je kind is gevoelig en snel overprikkeld.
  • Je kind is onzeker, zegt regelmatig: “ik kan niks, het lukt me toch niet.”
  • In sociaal contact loopt het niet lekker, je kind heeft veel ruzie, wordt gepest of voelt zich gepest, trekt zich terug, of gaat juist de strijd aan
  • Je kind piekert veel
  • Je kind is zo somber de laatste tijd of huilt veel
  • Je kind is gespannen, soms met buikpijn, misselijkheid of hoofdpijn
  • Je kind heeft iets naars te verwerken: ziekte/verlies/rouw
  • Jullie gaan scheiden. En je maakt je zorgen welke impact dit heeft op je kind

Door te spelen met de kinderen help ik ze om hun klacht op te lossen. Dit kan zijn het ontwikkelen van meer zelfvertrouwen, verwerking, weerbaarder worden, emoties uiten of leren doorzetten. En nog veel meer. Doordat we samen spelen is het nog heel erg leuk ook!

Jullie als ouders/opvoeders zijn enorm belangrijk om ook thuis dit proces voort te zetten. Ook jullie krijgen nieuwe inzichten en tips om toe te passen waardoor thuis alles ook soepeler verloopt.

PRAKTISCH

Voorafgaand aan de intake ontvang je een vragenlijst. In het intakegesprek stemmen we de hulpvraag en de doelen met elkaar af en we spreken het aantal sessies met elkaar af. Daarna komt je kind spelen in speelkamer. Na vijf sessies volgt er weer een oudergesprek. In dit gesprek evalueren we de behandeling en maken we al of niet vervolgafspraken.